Çağdaş Öncü Kurs

K12NET sistemi ile öğrenci ile ilgili tüm ölçme değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Bazı ülkelerin tüm milli eğitim unsurları K12NET sistemi ile yürütülmektedir. Şu an en evrensel ve en ileri teknoloji K12NET'dir. Kurumumuzda devam devamsızlık durumundan, sınav sonrası ayrıntılı karnelere kadar her şey K12NET ile çıkarılacaktır. Öğrencinin hangi konusunun, hangi soru tipinin eksik olduğunun en pratik sonucu bu sistem ile anında anlaşılmaktadır. Kursumuzdaki rehber öğretmenler bu alanın uzmanı olarak bu sonuçların ayrıca yorumlayıcısı olacaktır. Teknoloji ve deneyim böylece bir potada eriyecek ve öğrencinin faydasına sunulacaktır.

Ödev denetleme birimi ise öğrencinin sınavlardaki eksiklerine göre özel bir ödevlendirme yapacağı gibi günlük ödevlerin ölçme-kontrol değerlendirmesini yapacaktır. Ödevler noktasında en önemli ve en üst yol gösterici olacak bu denetmenler nesnel bir halde öğrenciye ayna tutacak. Öğrenci bu aynalar karşısında kendisine sürekli çekidüzen verecek, yollarını buna göre oluşturulacaktır.