Çağdaş Öncü Kurs

Bu aydınlatma metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla STATÜ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZ. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“ÇAĞDAŞ ÖNCÜ KURS”) tarafından; küresel çapta yaşanan Covid-19 küresel salgını sürecinde yerleşkelerimizde sağlık tedbir ve önlemlerinin maksimum seviyede sağlanması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinde yerleşkelerimize giriş yapan siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

ÇAĞDAŞ ÖNCÜ KURS, kişisel verilen gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. ÇAĞDAŞ ÖNCÜ KURS, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

ÇAĞDAŞ ÖNCÜ KURS bünyesinde Covid-19 küresel salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen sağlık önlemleri ve koruyucu tedbirleri kapsamında alınan sağlık ve güvenlik tedbir ve önlemlerine ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve kanunlar karşısındaki yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, Kimlik Verisi (Ad, Soyad), İletişim Bilgisi (Telefon no), Sağlık Verisi (Ateş) kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesi gereğince;


hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Covid-19 küresel salgın süreci kapsamında bu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren küresel salgın hastalık halinin devamı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar fiziki ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Covid-19 küresel salgın süreci kapsamında ÇAĞDAŞ ÖNCÜ KURS bünyesinde gerekli görülen tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınabilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve kanunlar karşısındaki yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla, işyeri hekimimize, şirket yetkilisi veya hissedarlarımıza, Sağlık Bakanlığı’na ve kanunen yetkili kamu sağlık kuruluşlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara (ilgili Valilik Makamlığına), ilgili kolluk kuvvetlerine ve kanuni düzenlemeler gereğince sair ilgili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ancak ve önemle belirtmek gerekir ki, Covid-19 testi pozitif çıkan veya şüphesi bulunan ziyaretçilere ait kişisel bilgiler, yukarıda belirtilenler haricinde doğrudan ve/veya dolaylı yolla aktarılmayacak ve kimlik tespitinin doğrudan sağlanacağı detaylar paylaşılmayacaktır.

Tüm kişisel veriler web sitemizdeki https://cagdasoncukurs.com/tr/covid-19-pandemi-kapsaminda-ziyaretci-kisisel-verilerinin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme”, “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na ile “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”na uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel veri sahipleri:


haklarına sahiptir.   

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları ile birlikte http://www.cagdasoncukurs.com adresinde başvurular sekmesinin altında KVKK Bilgi Başvuru Formu sayfasında yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.